biegnapoleonski19

Bieg Napoleoński. Szabda k/Brodnicy 9.06.2019r.

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

Informacje

BIEG NAPOLEOŃSKI” - X Biegi w Gminie Brodnica Szabda 9 czerwca 2019 r.

REGULAMIN

ORGANIZATOR BIEGU
GMINA BRODNICA

WSPÓŁORGANIZATOR
SZKOŁA PODSTAWOWA W SZABDZIE

CELE
-Kształtowanie wytrzymałości biegowej
-Upowszechnienie aktywnego wypoczynku
-Promocja pięknych okolic Gminy Brodnica
-Popularyzacja biegów na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

BIURO BIEGU
Urząd Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica, pok.302-303, tel. (56) 4941627
Szkoła Podstawowa w Szabdzie, tel. (56) 4981917
W dniu Biegu: Szkoła Podstawowa w Szabdzie

UCZESTNICTWO
W Biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 9 czerwca 2019 r. ukończą 16 lat, posiadają aktualne badania lekarskie bądź złożą oświadczenie o zdolności do Biegu. Zawodnicy niepełnoletni muszą okazać zgodę rodziców na uczestnictwo w Biegu.
O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
Przed przystąpieniem do biegu każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do Organizatora
ww. biegu następujące dokumenty:
1/ Kartę zgłoszenia wraz z niżej wymienionymi oświadczeniami (wzór w załączeniu):
a) Oświadczenie o zdolności i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału ww. biegu,
b) Oświadczenie, że przystępuje do biegu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. W przypadku kontuzji lub innego uszkodzenia ciała nie będzie żądał żadnych roszczeń od Organizatora ww. biegu,
c) Oświadczenie woli wyrażające zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - tj. Dz.U.2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).
2/ W przypadku osób niepełnoletnich – pisemną zgodę rodziców, prawnych opiekunów na uczestnictwo w ww. biegu oraz biegach towarzyszących (wzór w załączeniu).

Uroczyste otwarcie biegów: 9 czerwca 2019r. Godz. 14.45 – Wójt Gminy Brodnica, miejsce otwarcia: Szkoła Podstawowa w Szabdzie


 


 TRASA 1. BIEG GŁÓWNY ( wg podanej klasyfikacji): Start do Biegu nastąpi w dniu 9 czerwca 2019 r. o godzinie 15.00 na drodze gminnej w Szabdzie w odległości około 1200 metrów od Szkoły Podstawowej w Szabdzie - Gmina Brodnica
Długość trasy: 10 km, nawierzchnia asfaltowa + gruntowa (ok. 4 km), trasa wiedzie: Szabda – ul. Na Belfort – Mszano – Szabda;

2. BIEG DODATKOWY (klasyfikacja GENERALNA: kobiet i mężczyzn razem, w wieku powyżej 16 lat):
Start do Biegu nastąpi w dniu 9 czerwca 2019 r. o godzinie 15.15 na drodze powiatowej w Szabdzie w odległości około 600 metrów od Szkoły Podstawowej w Szabdzie - Gmina Brodnica
Długość trasy: 5 km, nawierzchnia asfaltowa + gruntowa (ok. 2 km), trasa wiedzie: Szabda – ul. Na Belfort – Mszano – Szabda;
- trasa będzie oznakowana: (każdy kilometr trasy).


ZGŁOSZENIA

- Dorośli – CHIPTIMING.PL (Karta Zgłoszeniowa + oświadczenia – pisemnie lub osobiście
w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urząd Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica, pok. 302-303 – II piętro, w razie potrzeby kontaktu tel. 56 4941627;
- Dzieci + Młodzież Szkolna (do 16 roku życia) Szkoła Podstawowa w Szabdzie, Szabda, 87-300 Brodnica, tel. 56 4981917.
- Zawodnicy startujący otrzymają swoje przypisane wcześniej numery.

- W celu zapewnienia kompletnej i wiarygodnej klasyfikacji biegu, uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu Biegu.
- w SP w Szabdzie w dniu Biegu od godz. 14.00 do godz. 14.35
OPŁATA WPISOWA
Organizator nie wymaga wniesienia opłaty wpisowej.

Uwaga!
Limit zapisów!

1. Limit zawodników: ograniczony do 130 osób łącznie, tj. mężczyzn i kobiet razem – we wszystkich kategoriach wiekowych (liczy się kolejność zgłoszeń).
2.
Zapisy tylko do 1 biegu, tj. tylko na 10 lub tylko na 5 km. Organizator nie przewiduje przepisywania się między trasami biegu.
3. Czas zapisów: od 6 maja 2019r. do 6 czerwca 2019r., po tym terminie zgłoszeń nie przyjmujemy. Zapisy dla osób dorosłych - CHIPTIMING.PL
Karty zgłoszeniowe wraz z oświadczeniami prosimy dostarczyć w wyznaczonym terminie do ww. Referatu Oświaty (osobiście lub pocztą).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość uzupełnienia wymaganej dokumentacji w dniu zawodów – jednak wyłącznie dla osób zapisanych w wyżej wyznaczonym terminie na CHIPTIMING.PL

KLASYFIKACJE
- generalna mężczyzn oraz kategorie wiekowe
- M16 kategoria wiekowa od 16 do 19 lat (2003-00)
- M20 kategoria wiekowa od 20 do 29 lat (1999-90)
- M30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat (1989-80)
- M40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat (1979-70)
- M50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat (1969-60)
- M60 kategoria wiekowa od 60 lat (1959 i starsi)

- generalna kobiet oraz powyższe kategorie wiekowe – tak jak u mężczyzn.

 

Limit czasu ukończenia biegu wynosi:

  1. na 10 km - 90 minut (1,5 godz.);

  2. na 5 km - 60 minut (1,0 godz.).

 

NAGRODY
- Nagrody pamiątkowe za miejsca I – III w poszczególnych kategoriach wiekowych + dyplomy.
- Wśród wszystkich, którzy ukończą Bieg zostanie rozlosowana 1 nagroda rzeczowa.

 

WYŻYWIENIE
Zawodnicy po zakończeniu Biegu otrzymują ciepły posiłek i napój wydawany na mecie.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
1. Biegi dla dzieci i młodzieży – początek biegów godz. 15.00
na trasie: droga gruntowa ze Szkoły Podstawowej w Szabdzie w kierunku lasu
na dystansach:

- 50 m kat. od 3 do 4 lat (2016 – 2015)
- 100 m kat. od 5 do 6 lat (2014 – 2013)
- 250 m kat. od 7 do 8 lat (2012 – 2011)
- 400 m kat. od 9 do 10 lat (2010 – 2009)
- 600 m kat. od 11 do 13 lat (2008 – 2006)
- 2000 m kat. od 14 do 16 lat (2005 – 2003)
- Oddzielna klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców

- Zapisy do biegów towarzyszących, w tym dziecięcych i młodzieżowych od godz. 14.00 do 14.35.

- Nagrody pamiątkowe za miejsca I - III w poszczególnych kategoriach wiekowych
- Wśród wszystkich uczestników biegów dziecięcych i młodzieżowych, którzy ukończą bieg będą rozlosowane 3 nagrody rzeczowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
- Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

- Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.
- Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe.

Uwaga: Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia biegów w dniu 9 czerwca 2019r. Z podaniem powyższej informacji na 6 dni przed ich rozpoczęciem, najpóźniej do dnia 03.06.2019r. (na stronach internetowych organizatora oraz na str. CHIPTIMING.PL - z przyczyn niezależnych od organizatora.

 

Na zakończenie imprezy odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej w Szabdzie Festyn, na który serdecznie zapraszamy wszystkich Uczestników biegów oraz przybyłych Gości

ORGANIZATORZY


 
Wyniki

Kobiety kat wiek 5 km.pdf
Mężczyźni kat wiek 5 km.pdf
Mężczyźni kat wiek 10 km.pdf
Kobiety OPEN 10 km.pdf
Mężczyźni OPEN 10 km.pdf
Kobiety OPEN 5 km.pdf
Mężczyźni OPEN 5 km.pdf

Aktualności